Vigsel inför grekiska myndigheter för personer med hemvist i Sverige

Nedan beskrivs allmänt vilken dokumentation som behövs vid vigsel i Grekland..

Vigsel inför grekiska myndigheter för personer med hemvist i Sverige
Nedan beskrivs allmänt vilken dokumentation som behövs vid vigsel i Grekland.
* Personbevis från Skatteverket med de biologiska föräldrarna angivna.
* Äktenskapscertifikat från den svenska lokala skattemyndigheten.
Det är viktigt att du upplyser skattemyndigheten om att det handlar om vigsel inför grekisk myndighet och inte vigsel på Sveriges ambassad!
* Äktenskapsskillnad - om någon av parterna är skild, ska en bestyrkt kopia erhållas
* Dödsattest - om den ena parten har varit änka/änkling                              

*Kopia av era pass

Observera att personbevis och äktenskapscertifikat ska vara stämplade av det lokala skattekontoret samt undertecknat av handläggaren med blå penna.
Grekiska myndigheter kräver också en apostillestämpel på alla utländska dokument (orginal). Denna stämpel görs endast i Sverige av Notarius Publicus eller vissa advokatkontor.
Alla handlingar måste översättas till grekiska. Handlingar från skatteverket kan fås på engelska, sen ordnar Kosweddings en juridiskt riktig översättning till grekiska.
Se nedan.

Alla dokument från skatteverket är giltiga i 3 månader.

Era originalkopior måste vara oss tillhanda 6 veckor innan vigseln.

Översättningstjänst

Kosweddings erbjuder en översättningstjänst (engelska –grekiska). Alla blanketter från skatteverket kan fås på engelska .När era dokument har legaliserats med Haag Apostille (som behövs för att anse dem giltiga för användning i ett främmande land) kan vi erbjuda en översättningstjänst här i Kos för 320 kr /per dokument. Eftersom översättningarna kommer att hanteras inom Grekland, eliminerar detta också kostnaden för att få översättningen kontrollerad på grekiska ambassaden efteråt.
Alla översättningar kan göras via rekommenderat brev. Kontakta oss gärna för ytterligare information om denna tjänst.

Dela den här sidan